На пазара се предлага голямо разнообразие на дограми по отношение на вид, качество и цена. Решението за избор на дограма често пъти е субективно, но все пак е добре да сме запознати с особеностите на различните видове дограма. По тази причина изборът на дограма остава сложна и отговорна задача за всеки купувач.

Най-често дограмата се разделя на: алуминиева, пластмасова (PVC), дървенa и стоманенa. Поради масовото разпространение на алуминиевата и пластмасова дограма в България, ще разгледаме и сравним по-детайлно само тези два вида.

Предимства и недостатъци на алуминиевата дограма
+ Модерен дизайн и дълготрайност.
+ Материалът не се уврежда при големи температурни амплитуди.
+ Лесна поддръжка и по-голяма здравина от PVC дограмата.
+ По-богат избор на цветове спрямо PVC дограмата.
По-висока цена и топлопроводимост в сравнение с PVC дограмата. Но на пазара вече се предлагат топлоизолирани профили, наричани още „профили с прекъснат термомост“. Така наречените „студени“ профили, т.е. нетоплоизолирани се използват обикновено за интериорно остъкляване.
По-лесно кондензира влагата.
Могат да се появят шупли по повърхността на алуминиевата дограма в среда с висока соленост – например край морето.

Предимства и недостатъци на PVC (пластмасова) дограма
+ По-добри топлоизолационни характеристики на материала спрямо алуминия.
+ По-евтина цена в сравнение с алуминиевата дограма.
+ Лесна поддръжка.
+ По-трудно кондензира влагата.
+ Ъглите на PVC дограмите се лепят, което предотвратява духане през тях.
По-бързо стареене на материала.
По-лесна податливост на повреди при големи температурни амплитуди. Те могат да доведат до увреждане и дори изкривяване на профила.
PVC дограмите нерядко пожълтяват след дълго излагане на слънце, ако са от ниския ценови клас.
По-голяма гъвкавост на пластмасата, която се отстранява чрез влагането на усилващи стоманени профили, както и чрез ограничаване на максималните размери на отделните остъклени елементи и отваряемите им части.

Начини за енергоспестяване
Колкото по-многокамерен е един профил, толкова по-малко количество топлина ще загубим. По отношение на топлоизолацията – с пластмасова дограма се постигат високи топлоизолационни стойности при значително по-ниска цена в сравнение с алуминиевата. Ако говорим за конденза, повърхността на пластмасовите прозоречни профили отвътре е по-топла в сравнение с алуминиевите, което води до по-малка вероятност за образуване на влага.

Има просто правило – колкото по-добър (с по-ниска стойност) е коефициентът на топлопреминаване (Uw) на дограмата, толкова по-енергийно ефективна ще е тя. Този коефициент зависи едновременно и от вида профилна система на стъклопакета. Правилното монтиране на дограмата и уплътнението на фугата по периферията й са съществено важни за топлоизолационните качества на дограмата.

Какво представлява топлоизолационен показател и коефициент на топлопреминаване при дограмите – пояснение и примери при двата вида дограми?
Коефициентът на топлопреминаване на дограмата (Uw) е показател, определящ енергийния й клас. Измерва се във Ват/метър квадратен по келвин (W/m2K). Показва колко енергия (топло, студено), измерена във Ват, преминава през един квадратен метър дограма при разлика в температурата вън-вътре от един градус. Пример: Uw=1,4 W/m2K – означава 1,4 Вата преминават през един квадратен метър от дограмата при разлика вън-вътре 1 градус Целзий. Ако имаме температурна разлика от 20 градуса (примерно вътре е 20 градуса, вън 0 градуса), то през един квадратен метър от дограмата преминават 20х1,4 = 28 Вата енергия. Ако дограмата има квадратура 10 м2, то цялата енергия, минаваща през нея, ще бъде 280 Вата. За 24 часа това прави 280х24 = 6720 Ват/часа или 6,72 киловатчаса.