Арх. Влади Калинов води в конкурса за главен архитект на София. Неговата средноаритметична оценка от комисията до момента е 4.55, съобщава Столичната община.

Калинов е ръководител на дирекцията „Контрол по строителството“, част от направление „Архитектура и градоустройство“, посочва БТА.

До защита на концепция за стратегическо управление на процеса по градско планиране и градоустройствено развитие в София с оценка не по-ниска от „4“ са се класирали още Здравко Здравков – 4.48, Иван Моев – 4.04, и Иван Шишков – 4.00.

Не се допускат до защита на концепция за стратегическо управление кандидатите, получили средноаритметична оценка, по-ниска от „4“. Това са Георги Бакалов с оценка 3.53, Ивайло Мишев – 2.81, Николай Яръмлъков – 2.69, Иван Несторов – 2.93, Огнян Тунтев – 1.75, Бойко Кадинов – 2.43, Николай Пърпов – 3.39, Стефан Добрев – 3.01, и Румен Несторов – 2.23.

Кандидатите, допуснати до защита на концепция, трябва да се явят на 28 март от 10.00 ч. в сградата на Столичната община. Защитата няма да бъде публична. Веднага след приключването й ще бъдат публикувани концепциите на четиримата кандидати.

 

Източник: Investor.bg