Желанието и интересът за съвместна работа с „Астория имоти“ са продиктувани от гъвкавата финансова политика, високите професионални умения, лоялността и коректността на служителите в компанията.

Удовлетворен съм от професионализма и отговорността, с които Явор Ганев се отнася към поетите отговорности и задължения във връзка със сделките, които сме реализирали. Качественото партньорство, добрата организация и прецизното спазване на договорените ангажименти са характеристиките, с които бих препоръчал Явор Ганев на потенциалните му клиенти.

С уважение: Добромир Марков